Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Le Monde du Sud// Elsie news

Le Monde du Sud// Elsie news

Haïti, les Caraïbes, l'Amérique Latine et le reste du monde. Histoire, politique, agriculture, arts et lettres.


Lu sur le net " Se kòmsi nou pa wè plan makab bann trèt sa yo ansanm ak entènasyonal la aktyèlman ap enplemante pou redui popilasyon Ayisyen nan peyi a leplis posib." A mettre en parallèle avec le "génocide de substitution" évoqué par Césaire concernant la Martinique

Publié par siel sur 2 Août 2017, 15:03pm

Catégories : #LU SUR LE NET, #AYITI EXTREME DROITE, #PEUPLE sans mémoire..., #DUVALIER

Karavan/Kanaval "chanjman" an se yon montay ki akouche yon ti sourit kwatchòkò san vi. Sa pa gen anyen arevwa a relanse pwodiksyon agrikòl nan peyi a ditou. BLIYE BAGAY SA A! 

 

KESYON: Èske ekip malandren ki sou pouvwa yo nan peyi a pran majorite Ayisyen pou kanna sovaj, enbesil, sòt, egare, zonbi, petevi, mò vivan, kòmkwa nou pa wè se demagoji kap fèt la a?

 

Se kòmsi nou pa wè plan makab bann trèt sa yo ansanm ak entènasyonal la aktyèlman ap enplemante pou redui popilasyon Ayisyen nan peyi a leplis posib. Kòmsi nou pa wè kouman blan yo ap miltipliye prezans yo nan peyi a pou kreye plizyè anklav nan peyi a pou ansuit pran kontwòl politik peyi a, yon pwosesis yo deja koumanse depi nan kontwòl dirèk eleksyon/seleksyon de ki moun kap eli nan peyi a.

 

Se pa premye fwa sa rive nan listwa. Sa te rive ak Aborijin yo sou tè sa a menm nan jenosid Ewopeyen yo te komèt sou yo. Sa te rive nan Hawaii ki te yon peyi souvren e ki vin viktim de pwosesis migrasyon blan yo epi rediksyon popilasyon Hawaii a jiskaske Meriken poze lapat sou li nèt. Popilasyon an ki te nan plizyè santèn milye an 1778 vin redui definitvman a 44, 000 an 1880 nan lespas yon syèk kote yo vin tounen yon minorite nan pwòp peyi yo.

 

Se menm pwosesis sa a ki koumanse ann Ayiti tou ak entwodiksyon SIDA a dabò, masak Divaliye yo fè nan peyi a, masak lame makout la te fè sou pèp la anba benediksyon peyi kolon enperyalis yo, kolera a ki deja touye apeprè 30,000 moun e deja enfekte plis pase 800,000 e plis moun kontinye ap pran maladi a toujou, plizyè milye Ayisyen kap vole gagè pou ale Chili, Brezil, Etazini, Kanada, lòt zile nan Karayib la, epi kounye a Taiwan.

 

Apa toulòtjou la a, Jovenel mande pou lapè ant Nwa, Milat ak Blan nan peyi a. Depi kilè peyi d Ayiti te gen yon kantite osi siyifikativ de blan ki enplante yon fason pèmanan nan peyi a? Si nou pat konn sa, enben, li tou anonse nou sa.  Nou danble nan pwosesis de DEZAYISYENNIZASYON PEYI D AYITI.

 

Nou rive nan yon kalfou istorik kote menas oubyen danje (si w vle) ekstenksyon nou antanke Pèp PREZAN jounen jodi a menm. Nou anba dominasyon yon bann ak pakèt souflantyou, sousou, trèt a la nasyon, konze ki mare anba pye tab peyi kolon enperyalis yo pou kontinye fin kraze peyi 

d Ayiti nètalkole ak Pèp Ayisyen an. 

 

Ositou nou gen yon chwa: Swa nou rete tèt bese e ajenou kite malpouwont nou genyen kòm dirijan yo ansanm ak peyi kolon enperyalis yo kontinye kraze nou, kraze peyi a, kraze kilti nou nèt.

 

Oubyen nap leve tèt nou byen wo, frape pye nou atè byen fò e di NON, SA PAP FÈT EPI RANVÈSE YO KOLEKTIVMAN. NOU PA KAPAB PÈMÈT NOU LIKS KITE SALOPRI SA YO KRAZE NOU AK PEYI A KONSA.  

 

NOU GEN LESPRI REVÒLT, KONBATAN, GÈRYE NAN ADN NOU. NOU SE SÒLDA. NOU FÈT TOU MILITÈ. NOU DWE REKONSTWI LESPRI SÒLDA KONBATAN AK GÈRYE A LAKAY NOU NAN MENM DIMANSYON AK ZANSÈT NOU YO TANKOU DESALIN, KAPWA LAMÒ, MAKANDAL, CHALMAY PERALT, BENWA BATRAVIL ELATRIYE. SE OPSYON SA A KI SÈL LESPWA NOU ANTANKE PÈP.

 

 

 

Kanmarad Kawonabo

- afficher le texte des messages précédents -

 

Commenter cet article

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents